Museum opening hours: 08.00 : 18.00

Драгослава Срејовића 2

19000 Зајечар, Србија

Ознака: Горан Јанићијевић

НАРОДНИ МУЗЕЈ „ЗАЈЕЧАР“ УКЉУЧИО СЕ У ГЛОБАЛНУ АКЦИЈУ РЕ-КРЕАЦИЈЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА, КОЈУ ЈЕ ПОКРЕНУО ГЕТИ МУЗЕЈ. У КАРАНТИНСКОЈ КРЕАТИВНОЈ ИГРАОНИЦИ, ИГРАЛИ СМО СЕ УМЕТНИЧКИМ ДЕЛИМА ИЗ НАШИХ ЗБИРКИ, ПОЧЕВ ОД АНТИЧКИХ… „У Гамзиграду је нађена фрагментована надгробна плоча од туфопешчара, чија је предња страна раздељена на забат и профилисано натписно поље. Очуван је само мали део забата на коме се разазнају представе стуба и стопала три људске фигуре. Профилисано правоугаоно поље, припремљено за на [...]