Museum opening hours: 09:00 - 17:00

Драгослава Срејовића 2

19000 Зајечар, Србија

Радул Бегов Конак

Know Our History

Радул Бегов Конак

Радул-бегов конак – “Стари Зајечар”

 

У центру Зајечара, у улици Љубе Нешића, која је уједно и трговачки део града, налази се Радул бегов конак, један од сппоменика оријенталне културе у овом крају.

Није могуће утврдити ко је саградио и био власник конака али, претпоставља се да је по ослобођењу Тимочке крајине од Турака 1833. године, конак добио новог власника – Радул бега. По султановом наређењу, Турци су морали да напусте новоослобођене нахије, а своја непокретна добра да уступе српској управи или продају хришћанима. Тако је и чардак, од неког непознатог турчина, откупио тада најбогатији Грљанац (село Грљан поред Зајечара), Радул Глигоријевић, касније познат по надимку Радул-бег.

Чардак Радул бега има приземље и спрат. Приликом реконструкције објекта нађено је да су приземне просторије коришћене као занатске радње док је спратни стмбени део чардака био далеко атрактивнији и фолклористички интересантнији.

Године 1976. завршен а је реконструкција и адаптација чардака, а 2008. године, средствима Министарства културе у Београду, извршена је нова санација објекта.

На спрату је смештена стална поставка “Стари Зајечар” која презентује материјалну и духовну културу града XIX и XX века, у приземљу је галеријски простор у коме се, поред ликовних изложби одвијају и други разноврсни програми. Простор Радул беговог конака је и омиљено место окупљања младих.