Museum opening hours: 09:00 - 17:00

Драгослава Срејовића 2

19000 Зајечар, Србија

Етнологија

Етнологија

Етнологија

Етнолошко одељење Народног музеја у Зајечару основано је 1952. године. Данас поседује око 5.000 предмета из периода од краја XВИИИ до XXИ века, углавном са територије општине Зајечар, али и са територија других општина источне Србије. Предмети су сврстани у збирке у оквиру група етнологија града, коју води етнолог, виши кустос Сузана Антић и етнологија села, коју води виши кустос мр Дејан Крстић. Збирке одликује велика разноврсност, јер је околина Зајечара чвориште десетак разнородних етничких струја са све четири стране света. По броју предмета и њиховој лепоти посебно се могу истаћи колекције: накита, преслица, појасева и чарапа и рукавица. Етнологији је посвећен један део сталне поставке у самој згради Музеја.

Етнолошко одељење има три своја депанданса. Први је Радул-бегов конак, споменик народне архитектуре из XВИИИ века, најстарија зграда у Зајечару, на чијем спрату се налази стална поставка везана за стари Зајечар, а у приземљу галерија у којој се приређују повремене изложбе и други културни садржаји. У оквиру етнолошког одељења је и споменик народне архитектуре с почетка XИX века Турска воденица, који је претворен у национални ресторан. Трећи депанданс је Кућа у Малом Извору, селу двадесетак километара јужно од Зајечара, која је као поклон примљена децембра 2008. године. Реч је о споменику народног градитељства с краја XИX века, у којем ће, како се планира, бити постављена стална етнолошка поставка.

Етнологија града садржи збирке:

 • градска ношња
 • накит
 • текстилно покућство
 • текстилне справе и помагала
 • вез и чипке
 • кућни инвентар
 • делови градске архитектуре
 • занати (златарски, кројачки, грнчарски, воскарски)
 • керамика
 • стакло
 • рударство
 • предмети уз обичаје
 • предмети у култу
 • народна знања и веровања
 • прибор за пушење
 • прибор за писање
 • дечје играчке

Етнологија села садржи збирке:

 • сеоска народна ношња и торбе
 • сеоско покућство и сеоска архитектура
 • традиционална привреда и саобраћај
 • традиционално занатство
 • народни музички инструменати и средстава за репродуковање звука