Museum opening hours: 09:00 - 17:00

Драгослава Срејовића 2

19000 Зајечар, Србија

Археологија

Археологија

Археологија

Приликом оснивања музеј је поседовао десетак предмета из археологије, нађених случајно приликом земљаних радова. Пуни развој ово одељење добија од 1953. године када почињу археолошка истраживања на касноантичком налазишту Феликс Ромулијана.

Данас археолошко одељење поседује следеће збирке:

Збирка Феликс Ромулијана садржи око 3000 предмета (реинвентарисање предмета је у току); већина налаза потиче из периода IV – VI века н. ере.

Из збирке би издвојили: део архиволте са натписом FELIX ROMULIANA (око 306. год.);пиластар са представом тетрарха у медаљонима (око 306. год.); главу императора Галерија и шаку са глобом, део скулптуре или скулпторалне групе израђене од црвеног порфирита (после 303. године); главу Херкула, део скулптуре од белог мермера (око 310. год.); главу Јупитера, део скулптуре од белог мермера (око 310. год.); Асклепија, део скулптуре од белог мермера (око 310. год.); мозаике: Дионис на гозби, Венатори, Лавиринт (око 310. год.); сребрно посуђе из Ромулиног консекративног споменика на Магури (око 306. год.); оставу од 99 златника – солида са Магуре (временски распон од 375. до 408. године: Valentinianus II, Theodosius I, Arcadius); чешљеве од јелењег рога (друга половина IV – V век); оставу црквених предмета (ВИ век); накит из средњовековне некрополе са простора испред главне – источне капије Гамзиграда (XI век).

Археолошки предмети са других налазишта груписани су у:
а. праисторијску збирку коју чини 330 предмета; око 3000. год. п. н. ере – поч. I века н. ере
б. античку збирку која броји 39 предмета; крај II/поч. III – крај IV века и
ц. средњовековну збирку од 83 предмета; X/XI – крај XVI века

Нумизматичка збирка
Нумизматичка збирка садржи укупно 684 новчића (новац грчких колонија, римски републикански новац, римски новац из периода раног и позног царства и византијски новац), од чега је 163 из збирке Гамзиграда (налази се у инвентарској књизи Гамзиграда; у овај број не спада остава од 99 солида са Магуре) и 521 са осталих налазишта.