Museum opening hours: 09:00 - 17:00

Драгослава Срејовића 2

19000 Зајечар, Србија

Категорија: Огласна табла

Република Србија Град Зајечар Народни музеј „Зајечар“ Број: 275 Датум: 29.06.2021.   На основу члана 37 Закона о запосленима у јавним службама („Сл. Гласник РС“ број 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020) и члана 9 ст. 3 Правилника о раду Народног музеја „Зајечар“ број 727 од 17.12.2021. године, Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Владе Републике Србије 51 Број 112-3812/2021. од 27. априла 2021. године, дирек [...]