Museum opening hours: 09:00 - 17:00

Драгослава Срејовића 2

19000 Зајечар, Србија

НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ

Изложба

На изложби „Нематеријално културно наслеђе Србије” биће представљени елементи уписани у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије. Аутор изложбе је Данијела Филиповић, кустос етнолог у Етнографском музеју у Београду.