Museum opening hours: 09:00 - 17:00

Драгослава Срејовића 2

19000 Зајечар, Србија

Изложба слика Данијеле Лилић

Изложба

WHY AND HOW

Зашто и на који начин. Добро постављена питања, на које уметница на овој изложби даје консеквентне одговоре, ликовне одговоре.
Музичким језиком, а ова изложба изазива звучну слику, успела је комбинација џеза и савремене музике, заснована на класици.
Одлична интонација, равнотежа и чисти приступи одишу једним специфичним осећањем и посебном динамиком, исто онолико јединственом, на свој начин, колико и њихова изведба. То је процес у ком важи правило “што се више сазнаје, све се више наслућује непознато“. У том сазнању лежи и моћ имагинације.
Осим тога, тај процес омогућава Данијели Лилић вишеструку предност, а пре свега у могућности и нужности координације елемената слике, при чему индивидуална открића сваког дела почињу да се у раду разумевају и усклађују.
Оно што претходи овој уметничкој идеји је ауторкина перцепција стварности која формира и унутрашње слике ритмова. Без изградње унутрашње слике нема ни уметничке идеје, у супротном би значило да све што видимо као стварност можемо карактерисати као уметност.
Слике на овој изложби су јаког колорита, на моменте изненађујућег, који са неоптерећеним линијама и површинама ствара немир, који се претапа у мир.
Ово је нови корак у реализовању једног успелог опуса, за то најпре треба тражити разлоге у духу.
Препознајте којем.

Дејан Сотировић, историчар уметности