Museum opening hours: 09:00 - 17:00

Драгослава Срејовића 2

19000 Зајечар, Србија

Изложба – „Поздрав из Зајечара– путовање разгледницама кроз време“

Изложба

Народни музеј „Зајечар“ има част да Вас позове да у петак, 11. 12, у 12 часова и 11 минута, присуствујете првом лајвстрим отварању изложбе „Поздрав из Зајечара– путовање разгледницама кроз време“, аутора Нине Погарчић, историчара уметности-вишег кустоса.

Догађај ће бити реализован у складу са епидемиолошким препорукама и мерама превенције против Ковида-19, а заинтересовани грађани ће бити у прилици да отварање изложбе прате уживо на фејсбук страни Народног музеја „Зајечар“.

Изложба се одржава под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије.

Разгледнице, као популарна визуелна форма али и као веома заступљено средство комуникације у 20. веку, имају велику документарну вредност што их чини веома корисним материјалом за научна истраживања. Поред бројних информација које носе, оне представљају најраспрострањенији сликовни извор за проучавање урбаног развоја сваког града и надокнађују недостатак фото-архива, посебно из прве половне 20. века.
Као драгоцени сликовни извори, прикупљене разгледнице Зајечара чувају сећања о граду на Тимоку. Изабарни топографски мотиви на овим разгледницама приказују како је Зајечар током нешто више од једног века мењао свој лик, али и како су се упоредо са тим променама мењале и саме разгледнице, као носиоци информација о граду и времену.
С обзиром на временско раздобље које обухватају – од 1896. године до данас, разгледнице прате процес развоја и модернизације града – од појаве првих кафана, гостионица и чесме на калдрмисаном тргу крајем 19. века, преко подизања споменика, изградње нових јавних грађевина, улица, хотела, до уређења парк шуме Краљевица и шеталишта “Попова плажа” на обали Црног Тимока почетком 21. века.
Од укупно 227 евидентираних топографских разгледница, на изложби је представљено 108 разгледница које се чувају у Народном музеју „Зајечар“, Историјском архиву „Тимочка крајина“ Зајечар, Матичној библиотеци „Светозар Марковић“ у Зајечару, као и у приватној колекцији Миодрага Вучковића, пасионираног зајечарског картофила.