Lokacija

Narodni muzej Zaječar

Dragoslava Srejovića 2
19000 Zaječar

tel. 019 422 930
faks 019 440 838
direktor 019 440 839

 

Ovaj post je takodje dostupan na ENGLISH.