Program za 12. Evropsku noć muzeja

1.05.2016. u 19.00, Galerija Narodnog muzeja Zaječar

Izložba MOZAIK PRAKSIS – izložba troje umetnika – Ivana Pavića, Dragana Vasića i Olivere Gavrić Pavić – na praktičan način pokazuje poetsko-tehnološku analizu savremenog mozaika koja je opisana u knjizi “Mozaik u Srbiji 1950-2015” Olivere Gavrić Pavić, u odeljku “Mozaik između dekoracije i umetnosti”. U ovom odeljku knjige započeta su neka razmatranja i podele savremenog mozaika poput: reprodukcija ili samosvojno delo; mozaik-slika i mozaik-skulptura, odnosno varijeteti istih; koloristički i monohromatski mozaik, i njihove varijante; inverzni-liveni mozaik i mozaik rađen direktnom metodom i brojne kombinacije ovih pristupa koje zadiru u eksperimentalni postupak; tradicionalni mozaik i potpuno suprotni pristupi.

19:30 Prezentacija knjige MOZAIK U SRBIJI 1950-2015 Olivere Gavrić Pavić

Predavanje sadrži koncizan istorijski pregled savremenog mozaika u Srbiji od “zlatnog doba” Titove Jugoslavije- unutrašnje dekoracije zgrade SIV-a u Beogradu i sličnih projekata širom Srbije do danas. Poseban akcenat će biti stavljen na autore sa kojima započinje savremeni mozaik u Srbiji kao što su Milo Milunović, Boško Petrović, Marinko Benzon, rana dela Mladena Srbinovića, Boža Prodanović, Lazar Vozarević, Slave Dukovski, Petar Omčikus i njegova organizacija međunarodnog susreta mozaičara u Vela Luci, sve do profesora umetničkih akademija koji su utemeljili ovu slikarsku disciplinu kroz školski sistem kao Stojadin Petković, Vlada Todorović, Branko Miljuš i Đura Radlović.

21.5.2016. MOZAIK PRAKSIS

Objavljeno u Vesti Označeno sa: , ,