Predstavljeni ovogodišnji projekti zaječarskog muzeja

Na konferenciji za novinare održanoj 15.5.2017.godine, Dejan Krstić, v.d. direktora Narodnog muzeja i kustos Maja Živić, predstavili su projekte za čiju je realizaciju muzej dobio novčana sredstva.
Projekat „Gamizgrad, Romulijana, svetska kulturna baština. Gde smo stigli nakon 10 godina i kako dalje?“ namenjen je obeležavanju desetogodišnjice od upisa Feliks Romulijane na Uneskovu listu kulturne baštine. Jubilej koji je početkom jula biće ispraćen brojnim kulturnim dešavanjima, koncertima, pesničkim večerima, izložbama i predstavljanjem knjiga.
Projekat pod nazivom „Istkati budućnost“ organizovaće Školu tkanja, u junu, u tranjanju od dve nedelje, dok će krajem avgusta biti realizovan još jedan projekat – arheološko istraživanje i pregled terena u široj okolini Gamzigrada sa kolegama iz Amerike.
Muzeju su odobreni i javni radovi za 4 lica, u trajanju od 4 meseca, a oni će u tom periodu čistiti objekte na Romulijani.

Objavljeno u Vesti