Predstavljen projekat DIGITALIZACIJA ZA JUGOSITOČNU EVROPU (The SEEDD Project)

U Galeriji Narodnog muzeja dr En Hunel Čen (Anne Hunnell Chen), asistent profesora na Braun Univerzitetu (Brown University) predstavila je projekat DIGITALIZACIJA ZA JUGOSITOČNU EVROPU (The SEEDD Project). Osnovna ideja projekta je da se putem savremene tehnologije prikupe i učine dostupnim, kako stručnoj tako i široj javnosti, važne informacije sa arheoloških lokaliteta iz rimskog perioda koji se nalaze na teritoriji država Jugoistočne Evrope. Projekat se realizuje u saradnji sa našim stručnjacima: dr Stefanom Pop Lazićem – rukovodiocem arheoloških istraživanja na Felix Romulijani Arheološkog instituta u Beogradu, Borom Dimitrijevićem – direktorom Narodnog muzeja u Zaječaru, mr Majom Živić – arheologom kustosom Narodnog muzeja u Zaječaru i Elenom Vasić Petrović – direktorom Zavoda za zaštitu spomenika u Nišu.

DZJE-1

 

Objavljeno u Vesti Označeno sa: , , ,