Arheologija

Prilikom osnivanja muzej je posedovao desetak predmeta iz arheologije, nađenih slučajno prilikom zemljanih radova. Puni razvoj ovo odeljenje dobija od 1953. godine kada počinju arheološka istraživanja na kasnoantičkom nalazištu Felix Romuliana.

Danas arheološko odeljenje poseduje sledeće zbirke:

Zbirka Felix Romuliana sadrži oko 3000 predmeta (reinventarisanje predmeta je u toku);  većina nalaza potiče iz perioda IV – VI veka n. ere.

Iz zbirke bi izdvojili: deo arhivolte sa natpisom FELIX ROMULIANA (oko 306. god.);pilastar sa predstavom tetrarha u medaljonima (oko 306. god.); glavu imperatora Galerija i šaku sa globom, deo skulpture ili skulptoralne grupe izrađene od crvenog porfirita (posle 303. godine); glavu Herkula, deo skulpture od belog mermera (oko 310. god.); glavu Jupitera, deo skulpture od belog mermera (oko 310. god.); Asklepija, deo skulpture od belog mermera (oko 310. god.); mozaike: Dionis na gozbi, Venatori, Lavirint (oko 310. god.); srebrno posuđe iz Romulinog konsekrativnog spomenika na Maguri (oko 306. god.); ostavu od 99 zlatnika – solida sa Magure (vremenski raspon od 375. do 408. godine: Valentinianus II, Theodosius I, Arcadius); češljeve od jelenjeg roga (druga polovina IV – V vek); ostavu crkvenih predmeta (VI vek); nakit iz srednjovekovne nekropole sa prostora ispred glavne – istočne kapije Gamzigrada (XI vek).

Ovaj post je takodje dostupan na ENGLISH.