Сувенири

Жижак (шифра: S001)

 


 Архиволта (шифра: S002)

 


Аријадна (шифра: S003)

 


Коцка (шифра: S004a)

 


Коцка (шифра: S004b)

 

 


Кутијица са поклопцем Феликс Ромулијана (шифра: S006)

 

 


Римљанка (шифра: S012)

 

 


Галерије, копија главе (шифра: S013)

 


Херкул, копија главе (шифра: S014)

 


Јупитер, копија главе (шифра: S015)

 


Керамичка чаша/звонце (шифра: S016)

 


Магнет архиволта (шифра: S017)

 


Магнет коњаник (шифра: S018)

 


Магнет глава медузе (шифра: S019)

 


Магнет воденица (шифра: S020)

 


Магнет мозаик (шифра: S021)

 


Магнет Феликс Ромулијана кружни (шифра: S022)

 


Магнет новчић (шифра: S023a)

 


Магнет новчић (шифра: S023b)

 


Магнет лавиринт (шифра: S024)

 


Крст привезак, огрлица (шифра: S032)

 


Разгледница - порфирна глава императора Галерија (шифра: S039)

 


Разгледница - лавиринт (шифра: S040)

 


Разгледница - атријум Ромулијане (шифра: S041)

 


Разгледница - западна капија млађе фортификације (шифра: S042)

 


Разгледница - вестибулум и западна капија старије фортификације (шифра: S043)

 


Разгледница - северозападни крак Ромулијане (шифра: S044)

 


Разгледница - Дионис на гозби (шифра: S045)

 


CD Ромулијана (шифра: S047)

 


 

DVD Ромулијана (немачки) (шифра: S048a)

 


DVD Ромулијана (српски) (šifra: S048b)

 

Контакт

Драгослава Срејовића 2
19000 Zaječar

Тел. +381 (0)19 422 930
Факс. +381(0)19 440 838

sekretar@muzejzajecar.org
www.muzejzajecar.org

Пратите нас...

Где се налазимо...

© 2019. Народни музеј Зајечар. Сва права задржана.