Edicija Zadužbine Nikola Pašić u Nišu

ZaduzbinaNPnis2015

U projekcionoj sali logora na Crvenom krstu u Nišu, povodom Dana muzeja Niša, Bora Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja Zaječar i Jelica Ilić, istoričar, viši kustos, publici su predstavili rad Zadužbine Nikola Pašić i osam knjiga koje su do sada objavljene u istoimenoj ediciji:

  • Đorđe Stanković, Nikola Pašić, saveznici i stvaranje Jugoslavije, Zaječar 1995. (drugo prošireno izdanje)
  • Miladin Milošević, Srbija i Grčka 1914 – 1918, Iz nbso online casino reviews istorije diplomatskih odnosa, Zaječar 1997.
  • Miladin Milošević, Bora Dimitrijević, Odjeci Pašićevog života, Zaječar 2000.
  • Tatjana Nedin, Nikola Pašić – Bibliografija, Zaječar 2002.
  • Miladin Milošević, Bora Dimitrijević, Nikola Pašić – predsedniku vlade, Zaječar 2005.
  • Antonije Antić, Beleške /priredili Bora Dimitrijević, Jelica Ilić/, Zaječar 2010.
  • Nikola Pašić, Zaostavština iz Toronta 1876 – 1903 /priredili Bora Dimitrijević, Jelica Ilić/, Zaječar 2012.
  • Jovan Antić, Zapažanja/priredili Bora Dimitrijević, Jelica Ilić/, Zaječar 2014.

Ovaj post je takodje dostupan na ENGLISH.

Objavljeno u Vesti Označeno sa: