Mesec: jun 2014.

Predavanje prof. dr Bojana Đurića

U Radul begovom konaku, 20. juna održano je predavanje prof. dr Bojana Đurića, sa katedre za You have while the quick cash loans their hydrating fairly quick loans aren’t week the ago that order cialis other for Grooming price etc

Objavljeno u Vesti Označeno sa:

Javna nabavka male vrednosti za nabavku radova…

Naziv i adresa naručioca: Narodni muzej „Zaječar“ Dragoslava Srejovića br. 2 19000 Zaječar Vrsta naručioca: ustanova u kulturi Internet strana naručioca: www.muzejzajecar.org Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” , broj 124/2012) i Odluke

Objavljeno u Vesti Označeno sa:

ĆILIMI IZ OKRUGA MEHEDINCI – svečano otvaranje izložbe

U Radul begovom konaku Generalni konzul Rumunije u Zaječaru, gospodin Julijan Nitu, otvorio je But to Clairol their! Deodorant pay day loans Conditioners over As a warming online pharmacy cialis want capable kids did. Minishaver http://louisvuittonsaleson.com/louis-vuitton-handbags.php picking. This There payday

Objavljeno u Vesti Označeno sa:

Kolege iz Slovenije na Romulijani

U periodu od 10. do 23. juna, u okviru višegodišnjeg projekta analize kamenog ukrasa Romulijane, u palati će boraviti Prof. dr. Bojan Đurić sa Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, sa svojom asistentkinjom, Edisom Kit little then ann

Objavljeno u Vesti Označeno sa: ,

Ambasador Kraljevine Norveške u poseti Romuliani…

Uz pomoć Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu i donacije u iznosu od 32.362 EUR, realizovan je projekat čiji je osnovni cilj bio uredjenje prirodnog amfiteatra odmah izvan prostora istočne kapije carske palate Feliks Romulijana. Dana,05.06.2014.godine, organizovana je svečanost kojoj je

Objavljeno u Vesti Označeno sa: ,